[1]
Lury, C., Tironi, M. and Bernasconi, R. 2020. The Social Life of Methods as Epistemic Objects: Interview with Celia Lury. Diseña. 16 (Jan. 2020), 32–55. DOI:https://doi.org/10.7764/disena.16.32-55.